Pågående projekt

Nedan följer några av de pågående projekt som Skoglunds arbetar med just nu:

Nybyggnad av studentlägenheter på Leksands Folkhögskola. Uppförande av två stycken huskroppar om 2 våningar med utvändig loftgång, totalt 19 stycken lägenheter. Husen kommer att bli mycket energieffektiva då förbrukningen kommer att vara maximalt 56% av kravet enligt Boverkets regler. Byggstart våren 2017 med färdigställande våren 2018.

Nybyggnad av bostadsrätter i centrala Rättvik. Uppförande av en byggnad om 3 våningar med totalt 12 stycken lägenheter i storlekarna 81-100 kvm. Beställare är bostadsrättsföreningen Dal-Jerk i Rättvik . Preliminär byggstart i Augusti 2017 med färdigställande tredje kvartalet 2018 . Läs gärna mer om BRF Dal-Jerk här.

Nybyggnad gångstråk vid Mora lasarett. Projektet omfattar ca 500-600m2 nybyggnad fördelat på fyra plan varav två under markplan samt markarbeten för en sidoentreprenad avseende en separat moduletablering. Beställare är Landstinget Dalarna och arbetet utförs som en samverkansentreprenad.  Byggstart juli 2017 med färdigställande mars 2018.