Nytt byggprojekt i Leksand

Skoglunds har fått uppdraget att uppföra två stycken mindre bostadshus inklusive carportar i Karlsarvet Leksand. Arbetena har redan påbörjats och kommer att pågå fram till hösten. Beställare är en privatperson.