Ny partneringentreprenad i Leksand

Skoglunds har erhållits en partneringentreprenad från Leksands Kommun avseende ny- och ombyggnation ”Tibble SÄBO”. Flera anbud hade inkommit, efter utvärdering och genomgång hade Skoglunds anbud den sammanlagt högsta poängen.

Projektet gäller ett nytt vård och omsorgsboende med 72 lägenheter. Många av de boende kommer ha en demensdiagnos vilket innebär att boendet måste i alla avseenden vara anpassat för personer med kognitiva svårigheter och i övrigt fullt handikappanpassat. Projektet börjar med en utredningsfas där vissa mål ska uppfyllas för att sedan övergå i en produktionsfas med färdigställande under första halvan av 2021.

Fotot visar nuvarande äldreboende i Tibble och är lånad från Leksands Kommuns hemsida