Skoglunds säljer två stycken fastigheter i Insjön

Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB har sålt två stycken fastigheter med totalt tre bostadshus och nio lägenheter i Tunsta, Insjön. De aktuella fastigheterna är

  • Tunstavägen 19-21 (Tunsta 4:9)
  • Tunstavägen 23 (Tunsta 7:15)

Köpare till husen är Anders Brasar som sedan tidigare äger tre stycken hyresfastigheter i Häradsbygden. Anders tillträdde som ny ägare per den 4 oktober 2019.

Vi på Skoglunds vill passa på att tacka hyresgästerna i de aktuella husen för en god relation genom åren.