Större Byggservice-projekt åt Kopparstaden i Falun

Hösten 2018 etablerade Skoglunds ett permanent platskontor för Byggservice-verksamheten i Falun & Borlänge regionen, kontoret ligger på Islingby industriområde. Skoglunds har redan tidigare gjort många jobb i regionen,  det blev därmed en naturlig del i utvecklingen att stationera en arbetsgrupp på orten.

Nu har avdelningen fått ett större projekt med stambyte och renoveringar av 36 stycken lägenheter i Svärdsjö, strax utanför Falun. Beställare är Kopparstaden och projektet kommer att starta under februari 2020.