Nytt byggprojekt Idre Himmelfjäll

2018 byggde Skoglunds en fastighet avsedd för Skiduthyrning som var en av de första byggnaderna att färdigställas på Idre Himmelfjäll. Nu har vi fått förnyat förtroende att bygga ett aktivitetscenter på ca 1.000 kvm som kommer att innehålla bland annat restaurang, storkök och butik. Projektering och inköpsarbetet har redan påbörjats, själva byggnationen kommer att påbörjas under April 2020 för att byggnaden ska kunna tas i bruk i samband med  sportlovet 2021.