Information om användandet av fyrverkerier inom Skoglunds Fastighetsbestånd

Regler kring användandet av fyrverkeri regleras i den lokala ordningsföreskrifterna inom hos varje kommun, i många fall är det förbjudet att skjuta fyrverkerier inom tätbebyggt område men undantag kan finnas för till exempel nyår och valborg. För mer information om vad som gäller i din kommun så rekommenderar vi att du besöker resp kommuns hemsida.

Inom Skoglunds fastighetsbestånd så ska du i första hand följa de regler som gäller för din kommun och område. I de fall som reglerna tillåter användande av fyrverkerier så ser vi att du använder dem med stor försiktighet och visar god hänsyn till övriga boende i området. Det är absolut förbjudet att använda fyrverkerier inomhus, från balkonger, i carportar eller på andra sätt som kan utgöra fara för människor eller egendom.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har även följande råd:

1.Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.

2.Förbered ditt fyrverkeri i god tid.

3.Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.

4.Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.

5.Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

6.Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.

7.Håll dig på ett behörigt säkerhetsavståndenligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.

8.Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

9.Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.

10.Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.