Nyheter kring våra hyresaviseringar

Vi har bytt hyressystem som gör att våra hyresavier fr.o.m. mars 2021 får ett  nytt utseende. Det har också blivit nya hyresbelopp som du ska betala, detta beror på utfallet av den årliga hyresförhandlingen som slår igenom fr.o.m 1 april.

Med det nya hyressystemet kommer också flera möjligheter hur du kan ta emot dina hyresaviseringar. I korthet finns det följande valmöjligheter.

  • Autogiro – beloppet dras automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Inga hyresavier skickas ut förutom vid förändring av avin.
  • E-faktura – fakturan skickas elektroniskt till din internetbank och du behöver själv godkänna fakturan för betalning.
  • E-post avisering – vi skickar din hyresavi till din angivna e-post adress där hyresavierna ligger bifogade som PDF-format.
  • Pappersfakturor – du får dina fakturor med posten och får själv ha koll på när de ska betalas. Detta är det förinställda alternativet så länge du inte väljer något annat av alternativen ovan.

Autogiro

Du kan betala din hyra via Autogiro. Det innebär att beloppet automatiskt dras från ditt konto på förfallodagen. Du kommer inte få några hyresavier utskickade utan istället får du ett brev i samband med den årliga hyresjusteringen där vi informerar om det nya beloppet som kommer att dras från ditt konto.

Du kan ansöka om Autogiro direkt i din internetbank, dock kan du behöva logga in via dator och inte via mobiltelefon för att det ska fungera. Gå via Betalningar – Autogiro – Teckna nytt och sök på Skoglund. Som betalarnummer anges 10-siffriga personnumret på den person som står för hyreskontraktet.

E-faktura

Funktionerna för att beställa E-faktura ser lite olika ut beroende vilken bank du använder men titta efter ”e-faktura” eller ”anmäl e-faktura”, där ska du söka fram ”Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB”. Du kan behöva logga in via dator istället för mobiltelefonen. En del internetbanker kan även automatisk föreslå att du kan anmäla dig till E-faktura i samband med att du gör en betalning. Om ni är två personer i hushållet så är det den som står som huvudpart på kontraktet som måste göra ansökan. Om du anmäler dig för e-faktura senast den 15:e så får du normalt din första e-faktura samma månad. Anmäler du dig efter den 15:e så kommer den första e-fakturan först månaden efter, i så fall behöver du betala en sista gång via pappersfaktura.

E-post avisering.

En nyhet våren 2021 är att vi nu kan erbjuda hyresavierna via vanlig e-post.  Du får ett mejl till din angivna e-postadress, där ligger hyresavierna bifogade som PDF-filer. Första gången kan du behöva kontrollera att mejlet inte fastnar i ditt skräppost-filter. Kontakta vår kundtjänst så kan vi lägga till din e-post i systemet.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst via boende@skoglunds.se eller 0247-12301.