Nytt upplägg för våra hyresgästenkäter.

Det är viktigt för oss att alla våra hyresgäster trivs, att både vi och ni tar hand om våra fastigheter och lägenheter på ett bra sätt. Därför vill vi gärna ha in era synpunkter om vad ni tycker fungerar bra men också tips på saker där vi kan bli bättre. Detta gör vi bl.a. via våra hyresgästenkäter.

Tidigare har vi skickat ut alla enkäter vid ett och samma tillfälle, normalt vartannat år. Framöver kommer vi istället att sprida utskicken över hela året, alla hushåll kommer få möjlighet att svara en gång per år, bara att det sker vid olika tidpunkter. Fördelen med detta är att vi löpande ska kunna fånga upp era synpunkter, vilket också kan leda till snabbare åtgärder. Initialt kommer utskicken att ske via vanlig post men så småningom planerar vi att kunna skicka ut inbjudan via e-post till de som vill. Du kan välja att svara via pappersenkät eller via internet, gör du det på nätet finns även möjlighet att välja språk på formuläret.

Vi samarbetar med Origo Group som sköter utskick, påminnelser och all insamling av er svar. Din anonymitet är garanterad så länge du själv inte väljer att skriva in dina kontaktuppgifter i enkäten