Besöksparkering skylt

Förändringar besöksparkeringar i Leksand och Rättvik.

Under våren har vi gjort en översyn av besöksparkeringarna vid våra bostadsfastigheter i Leksand och Rättvik. Bakgrunden är bl.a. att vi fått önskemål om flera uthyrbara parkeringsplatser till våra boende och att vi sett att de befintliga besöksparkeringarna ibland nyttjats för parkering under längre perioder.

Efter översynen har vi skapat nya uthyrbara platser genom att minska ner (eller ta bort) besöksparkeringar, dessa platser har redan blivit uthyrda, Är du också intresserad av att hyra en plats kan du kontakta vår kundtjänst nedan.

För att få en bättre rotation på de kvarvarande besöksparkeringarna har vi from 1 september infört en (mindre) parkeringstaxa. Avgiften ligger på 3 kronor per timme och kan dels betalas via SMS, det finns instruktioner uppsatta på skyltar vid respektive parkering. Du kan också betala via App, systemet stödjer både Easypark och Parkster, aktuell zonkod hittar du på parkeringsskyltarna.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via 0247-12301 eller boende@skoglunds.se