Angående besöksparkeringar Limhagen

Vi har fått frågor angående hur de nya besöksparkeringarna fungerar i Limhagen.

Hela bostadsområdet i Limhagen räknas som en och samma parkeringszon. Parkerar man på en yta som inte är uppmärkt som parkeringsplats, tex efter vägarna eller på fotbollsplanen, så riskerar man att få böter.

På uppfarterna vid lägenheterna kan man parkera max en bil per hyresgäst, det är inte OK att dubbelparkera. Har man flera bilar i hushållet kan man istället välja att långtidshyra en extra plats alternativt att nyttja någon av de avgiftsbelagda besöksparkeringarna.

Har du några andra frågor får du gärna höra av dig på 0247-12301 eller boende@skoglunds.se