Uppdaterad tidsplan för fönsterbyte Majorsgatan, Borlänge

Skoglunds Fastigheter kommer att byta samtliga fönster på Majorsgatan 8-16 i Borlänge. Detta kommer att ge en bättre inomhusmiljö med mindre risk för kalldrag och ljudstörningar utifrån, det kommer också bli lättare att putsa fönstren. Projektet kommer att genomföras under 2021-2022 och delas in i flera olika etappar

Lägenheter och gemensamma utrymmen i hus 8 och 10 = Oktober – November 2021. 

Gemensamma utrymmen i hus 9, 11, 12, 13, 14 och 16 = December 2021 – Januari 2022

Lägenheter i hus 9 och 11 = slutet av januari-april 2022

Lägenheter i hus 12, 13, 14 och 16 = Preliminärt hösten 2022. 

Du som hyresgäst kommer få mer information när det närmar sig byte i din lägenhet. Vår entreprenör Skoglunds Bygg kontaktar dig ca två veckor innan med vilka dagar som de planerar behöva komma in till just dig. 
Arbetstiderna kommer att vara vardagar kl. 07:00 – 16:15.