Förändringar i tidsplanen för BRF Nygårds 3 i Leksand.

Som tidigare meddelats har vår plan varit att köra säljstart för den andra etappen i kvarteret Hesseborns, under mars eller april 2022. Vi har dock, efter noggrant övervägande, valt att skjuta på säljstarten till hösten 2022.

Detta hänger ihop med det osäkra världsläget med både råvarubrist, skenande materialkostnader och stigande bostadsräntor. 

Vi på Skoglunds har en fortsatt god tilltro till projektet och planerar för att gå vidare med detta så snart läget har stabiliserat sig, Vi hoppas och tror att ni som intressenter har förståelse för vårt beslut.