Utbyte av belysningsarmaturer på fastigheter i centrala Leksand

Skoglunds kommer att förbättra belysningen av utomhusmiljöer och gemensamma utrymmen på våra fastigheter i Leksand, med gemensamma utrymmen menas tex trapphus, tvättstugor, källarförråd och soprum. Arbetet kommer att påbörjas under vecka 43 och beräknas vara klart under Juni 2018, med ett vinteruppehåll under december-mars.

Befintliga armaturer kommer att bytas ut till motsvarande med LED, dessa ger i de flesta fall ett bättre ljus samtidigt som de ger en energi- och miljöbesparing. Vi kommer också att komplettera utomhusbelysningen på vissa fastigheter med nya stolpar och eller armaturer, detta för att ge en mera välkomnande och tryggare känsla.

Arbetet kommer att påbörjas under vecka 43 och beräknas vara klart under Juni 2018, med ett vinteruppehåll under december-mars. Entreprenör för hela projektet blir Mårtas El från Leksand.

Hur berörs hyresgästerna?

Vi kommer att behöva komma in i en del källar- eller vindsförråd för att komma åt belysning, ni som berörs kommer att bli informerade i så god tid som möjligt i förväg.

Under tiden som själva bytet av armaturen pågår så kan det vara mörkt i det aktuella utrymmet. Arbetet sker dock under dagtid så förhoppningsvis så kommer det inte att märkas av så mycket. Vi hoppas på ert överseende med eventuella olägenheter.

Mer information.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 0247-12301 eller via e-post boende@skoglunds.se.