Laddning av elbilar

Det blir allt vanligare med elbilar och vi på Skoglunds får en del frågor kring möjligheter till laddning, här nedan finner du lite frågor och svar.

Olika typer av laddning.

Hemmaladdning.

De flesta elbilsägare vill ladda sina bilar medan de står parkerade, detta sker vanligtvis vid bostaden eller i anslutning till arbetet. Då denna laddning kan pågå under en längre period så räcker det med en laddare med relativt låg effekt (1,4-3,6 kW), kallas även normalladdare.

Semisnabb laddning.

För de som använder elbilen ofta och längre sträckor (tex företag) kan det behövas en laddare med högre effekt. Dessa kallas semisnabba laddare och kan ge upp till 11 kW. En semisnabb laddare kan också nyttjas av flera olika hyresgäster, i dessa fall bokas den vid behov och debiteras enbart vid nyttjandet.

Snabbladdning.

Snabbladdaren ger en effekt på upp till 22 kW, dessa laddare behövs vid långresor och uppförs därmed utmed större vägar, i likhet med vanliga bensinstationer.

Av brandsäkerhetsskäl så är det inte tillåtet att ladda elbilar via motorvärmarstolpar eller vanliga vägguttag på någon av Skoglunds fastigheter. Orsaken är att vanliga installationer inte klarar belastningen av en så hög strömstyrka under längre tid. Det finns inte heller någon kommunikation mellan vägguttaget och bilen som säkerställer att strömmen bryts om något går fel.

På fastigheterna är det enbart tillåtet att ladda din elbil i Skoglunds laddstolpar eller annan av Skoglunds vid varje enskilt fall godkänd installation och utrustning.

Vad gör Skoglunds?

För närvarande håller vi på att inventera våra fastigheter för att se vilka tekniska och ekonomiska förutsättningar det finns för installation av laddstolpar på respektive fastighet. Utifrån detta kommer vi att skapa en prioriteringslista för vilka fastigheter som kan bli aktuella för laddstolpar. Vi har ännu inte tagit några beslut när vi planerar att starta installationerna.

Intresseanmälan.

Bor du i någon av våra fastigheter och planerar du att skaffa en elbil eller har du redan en elbil och funderar på att flytta till oss? Berätta gärna det för oss så kan vi se hur det passar in i vår översyn. Hör av dig via mejl till boende@skoglunds.se eller telefon 0247-12300.