Pågående projekt

Nedan följer några av de pågående projekt som Skoglunds arbetar med just nu:

Nybyggnad av bostadsrätter på Sehlvägen i Sälen.

Nybyggnad av bilanläggning i Falun. Skoglunds Bygg har utsetts till partner och ingår därmed i den grupp som ska utveckla Rolf Ericson Bils nya bilanläggning på området Kolonnen i Falun. Fastigheten är ca 50.000m2 stor och där stor del planeras att hårdgöras. Byggnadernas bruttoarea blir ca 10.000m2 och innehålla bl a bilförsäljning, kontor, service, bilskadecenter, rekonditionering, lager, reservdelsförsäljning och däckshantering. En preliminär tidplan är att hela projektet kommer att vara färdigställt i början av 2020.

Ombyggnad till kontorslokaler för Länsförsäkringar i Mora. Ombyggnad av fd Mattssons järn-fastigheten till att innefatta Länsförsäkringars nya kontor i Mora. Byggtiden är inplanerad från augusti 2018 till februari 2019, allt för att inte ”krocka” med vasaloppets sommar- och vintervecka som äger rum i närområdet.

Byggnation av lägenheter i Borlänge. Uppförande av 86 lägenheter på kvarteret Jonas i Skräddarbacken Borlänge. Beställare är Tunabyggen, projektet utförs i en partneringsamverkan. Lägenheterna fördelar sig på fyra huskroppar i två till fyra plan + varm vind. Projektet startar redan under maj 2018 och kommer att ha etappvisa överlämnanden. Det totala färdigställandet planeras till halvårsskiftet 2019.

Film från bygget av kvarteret Jonas hösten 2018