Pågående projekt

Nedan följer några av de pågående projekt som Skoglunds arbetar med just nu:

Nybyggnation Multiarena Rättvik. Skoglunds Bygg har fått uppdraget att bygga en ny Multiarena intill den befintliga bandyhallen i Rättvik. I den nya byggnaden kommer det finnas lokaler lämpliga för sportaktiviteter som Innebandy och handboll men också möjlighet att arrangera konserter eller andra evenemang. Byggnaden kommer också att innehålla omklädningsrum samt ett nytt gym. Hela projektet beräknas vara färdigställt till sommaren 2021

Nybyggnation Tibble Särskilda Boende. Skoglunds har erhållits en partneringentreprenad från Leksands Kommun avseende ny- och ombyggnation ”Tibble SÄBO”. Projektet gäller ett nytt vård och omsorgsboende med 72 lägenheter. Många av de boende kommer ha en demensdiagnos vilket innebär att boendet måste i alla avseenden vara anpassat för personer med kognitiva svårigheter och i övrigt fullt handikappanpassat. Färdigställande under första halvan av 2021

BRF Hesseborns Leksand, egen projektutveckling. Fastigheten kommer att innehålla totalt 27 stycken lägenheter i flera storlekar. Plan ett till tre innehåller 2 RoK på 59 kvm, 3 RoK på 72-75 kvm samt 4 Rok på 96-100 kvm. Byggtiden är planerad till ca 14 månader med inflyttning i lägenheterna under april 2021