Skoglunds grafiska profil

Skoglunds har byggt värden för människor, företag och samhälle sedan begynnelsen 1891. Ur detta har en speciell yrkesstolthet vuxit fram, en Skoglundsanda som vi bär med oss i allt vi gör. Vi är ett modernt, lösningsorienterat företag där vi alltid sätter kunden främst. 

För att förmedla dessa värden och för att alla våra verksamheter ska upplevas som tillgängliga och tydliga har vi en gemensam grafisk profil. Profilen består förutom av vår logotyp, av många olika delar som tillsammans gör att man känner igen Skoglunds; dessa finner du i denna manual.

Vårt varumärke är summan av hur andra och vi själva uppfattar det vi gör och är därför någonting som vi bygger inifrån – tillsammans.

Skoglunds logotyp

Alltid korrektur- för vår och er skull!

Vi kräver alltid korrektur på allt material som skyltar, annonser, profilprodukter etc för att säkerställa att dessa följer Skoglunds grafiska manual. Korrekturen ska alltid godkännas av Marknadsansvarig, vi tar ej ansvar för levererat material som inte blivit godkänt på förhand.

Kontakta mig om du har frågor om vår grafiska profil eller andra marknadsföringsfrågor

Stefan Persson.

Hemsida, marknadsföring

Mobil: 073-633 41 23Direkt: 0247-25 60 07

Linked InLägg till kontakt i adressboken