Bildmanér

Med våra verksamhetsbilder vill vi i vår kommunikation förmedla bilden av Skoglunds som trygga, omtänksamma och professionella. Vi vill lyfta fram Skoglunds människor i deras naturliga arbetsmiljö, men också de boende. För att förmedla känsla och trovärdighet behöver vi varva dessa personporträtt med dokumentära bilder. Gärna detaljbilder på själva arbetsmomentet eller något i miljön där ett arbete utförs. Vi använder en varm färgskala med naturliga färger.

Att tänka på:

  • Motiv och personal på bilderna ska vara representativa för vårt företag.
  • Skyddsutrustning ska användas på ett korrekt sätt vid de tillfällen som bildens situation kräver det.
  • Undvik i möjligaste mån att exponera andra varumärken på bilderna, utom i det fall då det finns ett klart syfte med samexponering.
  • Det är viktigt med ordning och reda i bilden, även i bakgrunden.
  • Visa gärna två eller fler personer på bilderna för att symbolisera familj, samarbete, laganda.
  • Visa driv i personalen och undvik poserande.
  • God kvalitet på bilderna är A och O. Vi lägger därför stor vikt vid detaljer i både utförande och motiv som måste vara representativa och aktuella.