E-postsignatur

All utgående e-post ska innehålla en sidfot (signatur) med information om avsändaren enligt exemplet nedan. Vid behov kan signaturen kompletteras med internationella uppgifter.

Typsnitt som används är Arial.

OBS! Vi använder i första hand verksamhetsunik liggande logotyp för den del som personen tillhör, dvs ”Bygg” resp ”Fastigheter”. I det fall som en person arbetar mot flera verksamheter (t ex VD, ekonomichef osv, så används gemensam Skoglunds-logotyp)