Presentationer

Powerpoint

Powerpointpresentationer finns för att köra på egna datorer där typsnittet DIN Next används och även för användning på externa datorer. På dessa används typsnittet Arial.

Särskilda slides finns att utgå ifrån.

Ladda ner mallarna här.