Fordon

Servicebilar

Våra servicebilar ska vara lätta att känna igen. De är alltid vita med tydliga blå skyltar och dekorer. På långsidorna sitter logotyp från respektive verksamhet och på motorhuv samt baklucka används gemensam logotyp. Dörrsidor och ytor bakom hjulen hålls fria från dekor för att slippa nedsmutsning. En separat manual för fordonsdekor finns hos Skoglunds marknadsansvarige.

Poolbilar

Våra poolbilar ska ha en representativ och något diskretare framtoning, här används enbart vår gemensamma logotyp. Dörrsidor och ytor bakom hjulen hålls fria från dekor för att slippa nedsmutsning. En separat manual för fordonsdekor finns hos Skoglunds marknadsansvarige.

Släpvagnar och andra fordon

Släpvagnar och övriga fordon ska ha Skoglunds-profil i det fall det går att göra på ett smidigt och snyggt sätt. Skoglunds marknadsansvarige ansvarar för detta och kan ta fram layoutförslag eller original.

Kontakta mig om du har frågor om våra fordon

Stefan Persson.

Hemsida, marknadsföring

Mobil: 073-633 41 23Direkt: 0247-25 60 07

Linked InLägg till kontakt i adressboken