Grafiska element

Kurbits

Vårt grafiska element är en fri tolkning av en kurbits och är unik för Skoglunds.

Illustrationen speglar vår historia av hantverk och byggnadskonst som spirar i trakten kring Siljan, men också utveckling, stolthet och glädje.

Skapad med målarens grova pensel, bidrar den med autencitet och värme till Skoglunds annars strama profil.

Användning

Använd illustrationen för att skapa nyfikenhet, känsla och rörelse snarare än som en statisk dekoration. Illustrationen visas därför som ett utsnitt och sällan i sin helhet.

• Vit kurbits på blå botten är framtagen för sammanhang där Skoglunds behöver sticka ut och synas bättre, t ex på skyltar.

• Kurbitsen växer och strävar alltid uppåt.

• Undvik liggande kurbits då den upplevs som ”död”. Vinkla istället kurbitsen i ca 45° för att ge formen liv.

• Enskilda penseldrag kan i särskilda fall brytas ut och användas separat. De som lämpar sig är vågorna, ett blad, eller spröten ovanpå blomman.

OBS! Själva blommorna får ej brytas ut och användas separat.

Den blå och den vita kurbitsen finns för nedladdning här.

Illustration

Ibland vill man på ett lekfullt sätt få uppmärksamhet och tala om något. Denna typ av lekfulla skyltar kan användas i kommunikationen som ensam illustration, rubrik eller banner. Här visas variationer med pratbubblor och målade skyltar.

Utmärkande för vår typografi är kontraster i storlekar och rymd, till exempel feta rubriker i kontrast till lätta och luftiga ingresser. Oftast använder vi ”Heavy” till rubriker, men även ”Light” kan användas för att kontrastera.

Tips! Betona gärna något ord eller del av mening med fet ”Heavy” text.

OBS! För lagom stora skyltar till din text – beräkna rekommenderad friyta enligt nedan.