Logotyp

Vår logotyp består av en ren och tydlig ordbild samt en symbol. Initialerna NS kommer från Nils Skoglund som drev och utvecklade företaget under perioden 1944-1973. Idag är vi ”Skoglunds” i folkmun och vi använder därför endast Skoglunds i vårt profilmaterial och skriver ut hela namnet endast i formella sammanhang.

Blå

Vår logotyp är blå och ska i största möjliga mån vara blå, men även en vit eller en svart variant förekommer. Blå logotyp placeras alltid mot vit bakgrund, men det har gjorts ett undantag för bygghjälmar med gul logga på blå bakgrund, (se Bygghjälmar). Mot en mycket ljus fotografisk bakgrund ex en himmel, fungerar också blå logotyp.

Svart eller vit

Svart eller vit logotyp används då färgåtergivning inte är möjlig, eller då bakgrunden är i färg.

OBS! När logotypen placeras på en bild eller mot mönstrad bakgrund är det viktigt att logotypen ges tillräcklig kontrast och att bakgrunden inte innehåller störande grafik som försvårar läsbarheten.

Samtliga våra logotyper finns för nedladdning här.

Bygg

Våra verksamheter har egna logotyper och som används i sammanhang där de kommunicerar direkt mot sina målgrupper.

Byggservice

Våra verksamheter har egna logotyper och som används i sammanhang där de kommunicerar direkt mot sina målgrupper.

Fastigheter

Våra verksamheter har egna logotyper och som används i sammanhang där de kommunicerar direkt mot sina målgrupper.