Andra system och programvaror

Inom våra verksamheter används det många olika system och programvaror. Om möjlighet finns skall dessa anpassas till vår grafiska profil, primärt logotyper men även teckensnitt.

Logotypens storlek skall alltid anpassas till ytan som den är placerad på. Precis som en för liten logo inte blir bra kan även en för stor logo kännas malplacerad. För dokument i A4 eller A3 storlek är det lämpligt med en logotyp som är ca 15 mm hög och därmed 40-50 mm bred. Den gemensamma logon och verksamhetslogotyperna har olika proportioner, därav att bredden kan variera.

Lämplig teckenstorlek i löpande text är 10-12 pt beroende på mängden text