Typsnitt

Primärt typsnitt

För att skapa igenkänning är en konsekvent användning av vår typografi viktig.

Din Next heter typsnittet som vi använder i all extern kommunikation såsom annonser, trycksaker och web.

Utmärkande för vår typografi är kontraster i storlekar och rymd, t ex feta rubriker i kontrast till lätta och luftiga ingresser.

Oftast använder vi ”Heavy” till rubriker, men även ”Light” kan användas för att kontrastera. Till underrubriker används ”Bold”.

Tips! Betona gärna något ord eller del av mening med fet ”Heavy” text.

Sekundärt typsnitt

Vid de tillfällen då inte profiltypsnittet Din Next kan användas, behöver vi alternativa typsnitt. Vi använder i dessa fall Arial.

Kontakta mig om du behöver ha tillgång till våra typsnitt

Stefan Persson.

Hemsida, marknadsföring

Mobil: 073-633 41 23Direkt: 0247-25 60 07

Linked InLägg till kontakt i adressboken