Historien om Skoglunds

Vi har byggt värden för människor, företag och samhälle sedan begynnelsen år 1891 i Leksand.

Behoven i samhället har sett annorlunda ut genom historien, men Skoglunds har alltid haft förmågan att anpassa sig efter sin tid, tagit kloka beslut och vårdat sina relationer. I grunden består ju hela vårt samhälle av människor och vi tycker om att lyssna, samarbeta och komma fram till lösningar. Skoglunds vårdar och värnar med andra ord om både hårda och mjuka frågor, det är så vi får kunder, leverantörer och våra anställda att trivas.

Vi är stolta över alla små och stora byggnadsverk vi varit med och skapat sedan slutet av 1800-talet. Många av dem står kvar än idag, som ett bevis för vår goda byggnadskonst. Hallmans Per Karlsson hette grundaren av företaget, som kom att få en avgörande roll i uppbyggnaden av det moderna Leksand, från bondby till en tätort med centrum för administration och handel. Detta arv har förts vidare genom hela 1900-talet och fram till våra dagar, listan på stora och mindre byggnationer kan därmed göras lång.

Nedan kan du se en film där vi berättar hur de första 100 åren såg ut.

Skoglunds de 100 första åren 1891-1991