Förändrade rutiner felanmälningar from 25 Mars

I ett led att begränsa spridningen av Corona-viruset så har vi på Skoglunds infört en del nya rutiner, bland annat avseende åtgärdande av våra felanmälningar. Skoglunds Fastigheter har ett ansvar att inte sprida smitta vidare mellan våra hyresgäster.

  • From onsdag 25 mars kommer vi enbart att utföra akuta felanmälningar, hit räknas bland annat strömavbrott, vattenläckor, stopp i WC / avlopp eller avbrott i värmeförsörjning. Till akuta felanmälningar räknas även andra  ärenden där det finns risk att människor, material eller större värden kan komma till skada.
  • Vid utförande av akuta felanmälningar i lägenhet eller lokal kommer våra medarbetare först att fråga om någon i hushållet visar sjukdomssymptom.
  • Felanmälningar som i nuläget inte bedöms vara akuta kommer ändå att sparas, vi kommer att åtgärda dessa så snart smittorisken har minskat.
  • Skulle orsaken till ditt ärende förvärras med tiden så är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post så att vi kan göra en ny bedömning av ärendet.
  • Du kan känna dig trygg med att våra medarbetare följer de riktlinjer myndigheterna gått ut med gällande att inte vara på jobbet om man uppvisar sjukdomssymptom.
  • Skoglunds har informerat alla medarbetare om de hygienåtgärder som bäst skyddar mot smitta, bland annat att tvätta händerna ofta.
  • Vi undviker fysisk kontakt och håller avstånd. Vi uppmanar alla hyresgäster att göra likadan.

Har du några frågor så är du alltid välkommen att kontakta på vår kundtjänst.