Nya e-postadresser för leverantörsfakturor

Vår nuvarande e-postadress faktura@skoglunds.se kommer att stängas ner inom kort och istället ersättas av separat e-postadresser beroende på vilket av våra bolag fakturan avser. Se sammanställning nedan. 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss via info@skoglunds.se.

Bolagsnamn E-postadress leverantörsfakturor
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB    faktura.skoglundsbygg@skoglunds.se
Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB faktura.skoglundsfastigheter@skoglunds.se
Hjultorget AB   faktura.hjultorget@skoglunds.se
Fastigheten Leksand Övre Heden 13:13 AB faktura.hjultorgetvastra@skoglunds.se 
Nils Skoglund Måleri AB faktura.maleri@skoglunds.se
Leksands Maskinpartner AB faktura.maskinpartner@skoglunds.se 
Fastigheten Rickomberga 10:4 AB faktura.rickomberga@skoglunds.se
Skoglunds Företagspark AB  faktura.foretagsparken@skoglunds.se