Miljöarbetet inom Skoglunds Fastigheter

Miljön har alltid legat Skoglunds nära, vårt byggbolag var tex ett av de första byggbolagen i Sverige att bli ISO-cerifierade inom Miljö-området. För fastighetsbolaget ligger fokuset främst på energibesparing, vi kallar det Skoglunds Systematiska Energi Arbete (SSEA). Under perioden 2012-2014 genomfördes ett antal åtgärder vilket gjorde att vi lyckades att minska den totala fastighetsenergin med 9,2%.
Vi nöjer oss inte med det utan jobbar vidare, vi har tex även tagit hjälp av högskolan Dalarna för att hitta nya och moderna lösningar.

Skoglunds-9572 låg

Bakgrund

Under 2009 så påbörjade Skoglunds en ordentlig genomgång av energiförbrukningen avseende uppvärmning och drift av våra fastigheter. För att få en så bra överblick som möjligt så sattes ett antal mätpunkter in för att övervaka hur mycket vatten och energi som byggnaderna krävde, denna insamling pågick i närmare tre år.

2012 startades en arbetsgrupp bestående av fastighetsskötare och -förvaltare inom fastighetsbolaget, denna grupp kom att bli kallad ”SSEA-gruppen”. Gruppens huvudsakliga fokus är att starta och driva projekt vars mål är att spara energi och/eller skona miljön. Under perioden 2012-2014 genomförde gruppen bla följande åtgärder:

 • Utvecklat en temperaturpolicy för Skoglunds fastigheter.
 • Anpassat inomhustemperaturer efter Skoglunds policy
 • Installation av ca 300 st analoga instrument
 • Optimerade drifttider ventilation
 • Anpassning av luftflöden ventilation
 • Inreglering av flöden på värmesystem
 • Byte till 3 glas fönster på utvalda fastigheter
 • Tilläggsisolering av vindsbjälklag utvalda fastigheter.
 • Installation av tryckreglerad frånluft i flera lägenheter.
 • Implementera ett tänk genom hela företaget baserat ur ett energi och miljöperspektiv.

Genom bland annat dessa åtgärder kunde den totala energianvändningen minskas med 9,2% för år 2014 jämfört med 2011 års värden. Under 2015 så tog gruppen en paus i det operativa arbetet men fokuserade på att säkerställa rutiner och att sänkningarna var hållbara.

Pågående

I slutet av 2015 sattes nya mål avsedda att gälla under perioden 2016 till 2018. Huvudmålet är att sänka den totala fastighetsenergin med ytterligare 9% med 2015 som basår. Förutom huvudmålet sattes flera andra övergripande målsättningar som avser Skoglunds Fastighetsbolag.

 • Minska uppvärmningsenergi med 9 % fram till 2018-12-31.
 • Förbrukningen av elenergi ska kontinuerligt minska fram till 2018-12-31
 • Minska förbrukningen och luftutsläpp av fossila bränslen med 10 % fram till 2018-12-31
 • Olja till uppvärmningen av fastigheter fasas ut och ersätts med alternativ.
 • Utred avfallshanteringen vid våra bostadsområden
 • Minska användningen av köldmedia i egna stationära enhetsaggregat.

För att kunna följa upp och fördela ansvaret så är dessa målsättningar uppdelade i flera konkreta punkter och delmål.

Gruppens sammansättning

I oktober 2016 så anställdes André Candell som projektledare på Skoglunds för att bland annat bistå SSEA–gruppen med kunskap inom modern bygg och energiteknik. André har gått Högskolan Dalarnas byggingenjörsprogram med inriktning mot energi och var projektanställd via KTP under en period på två år.

Nuvarande medlemmar i SSEA:

 • Anders Swén, förvaltare
 • Matts Mattsson, fastighetsskötare
 • Mats Fogelström, förvaltare
 • Mats Henriks, fastighetsskötare
 • Stefan Persson, fastighetschef
 • Thomas Melin, driftsledare

Gruppens motto

Alla kan inte göra allt -men alla kan göra något!

Vi rullar med elen i tankarna.

På Skoglunds har vi numera elen i tankarna varje dag, då vår nyaste tjänstebil på huvudkontoret är en eldriven Nissan Leaf, dessutom riktigt trevlig att köra.

Kortare ärenden tar vi cykeln

För ärenden i närområdet så finns det två stycken tjänstecyklar vid huvudkontoret i Leksand, dessa används flitigt-särskilt under sommaren.

Temperaturpolicy

Skoglunds har tagit fram en temperaturpolicy för våra lägenheter och övriga lokaler.