Tillstånd för installationer

Som hyresgäst i någon av Skoglunds lägenheter, så får du inte utan särskilt tillstånd:

  • installera diskmaskin eller tvättmaskin.
  • installera köksfläkt.
  • Inkläda balkongräcke.
  • montera parabolantenn eller markiser
  • anlägga trädäck vid din uteplats.

Om du önskar att genomföra något av ovanstående, eller på annat sätt förändra lägenhetens skick, så måste du alltid söka om tillstånd innan arbetet beställs eller påbörjas, du gör det enklast via formuläret längre ner. Vår personal tar sedan kontakt med er och går igenom vad som gäller.

Villkor för installation

  • Du får inte påbörja installationen innan tillstånd erhållits.
  • Alla kostnader för material och arbete betalas av sökanden
  • Du svarar för eventuellt underhåll av installationen
  • Installationen skall vara fackmannamässigt utförd
  • Om du flyttar och nästa hyresgäst eller hyresvärden inte vill överta installationen så måste den demonteras.

Du behöver själv kontrollera att din hemförsäkring täcker ev skador som installationen kan orsaka, till exempel vattenskador från en diskmaskin.