Om fakturering

Miniräknare, papper och pennor

Fakturaadress

Fakturan måste vara utställd med mottagarens fullständiga juridiska namn samt faktureringsadressen Box 260, 793 26 Leksand.

Våra bolag är Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB, Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB, Nils Skoglund Måleri AB, Leksands Maskinpartner AB, Hjultorget AB samt Fastigheten Leksand Övre Heden 13:13 AB.

Det är mycket viktigt att fakturan är märkt med namn på vår referensperson. För fakturor skickade till Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB samt till Nils Skoglund Måleri AB ska även projektnummer anges. För fakturor skickade till Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB ska även fastighetsnummer och/eller fastighetens namn anges. Fakturor som saknar godkänd märkning eller har annat fel kommer att returneras.

Vi tar gärna emot fakturor via e-post (e-faktura), kontakta vår ekonomiavdelning för mer information

Omvänd moms

Omfattas en faktura av omvänd moms måste det på fakturan anges VAT-nummer för det beställande bolaget, och i text ’’Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller’’. Omvänd moms innebär att det är köparen och inte säljaren som skall redovisa och betala momsen till Skatteverket. Omvänd moms gäller bara försäljning/köp av byggtjänster utförda i Sverige. Av våra bolag omfattas endast Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB (VAT nr SE556236556801) samt Nils Skoglund Måleri AB (VAT nr SE556442776201) av reglerna för omvänd moms.