Nytt byggprojekt

Leksands Knäckebröd AB utökar sin butik och har valt Skoglunds som totalentreprenör. Den nya butiksbyggnaden är belägen framför den befintliga butiken och sträcker sig mot den befintliga kundparkeringen. Den nya byggnaden blir ca 800 m2 i två våningsplan med butiksyta, Knäckeria, kundtoaletter och personalutrymmen i markplan och utrymmen för diverse lager och teknik på plan 2. Byggnaden består av sandwichelement av plåt och vid entréfasader finns ett skyddande skärmtak i bandtäkt plåt med en stomme av trä. Fasaden under skärmtak bekläs med en liggande träpanel och utmed skärmtaket sträcker sig ett träräcke längs med gatan för att implementera landsbyggdsarkitekturen i området. I anslutning till byggnadens Knäckeria/servering kommer det också att finnas en uteplats med lekmöjligheter. Planerad öppning i slutet av oktober 2021.