Friyta och placering

Beakta alltid en skyddande zon runt logotypen för att säkerställa att den särskiljer sig från andra grafiska element. Denna ”friyta” ska vara minst ett halvt ”x” (halva höjden av NS-rektangeln).

Sträva efter att ge logotypen betydligt mer luft än friytans minimum.

Tips! Använd med fördel hela X-höjden som ett riktmärke för lagom marginal i många sammanhang. Om vi endast beaktar friytan hamnar t ex andra logotyper för nära.

Placering

Generellt sett finns det två bra sätt att applicera logotypen på:

Liggande Logotyp

I nedre högra hörnet eller uppe till vänster.

Stående logotyp

Centrerad i överkant, eller centrerad i mitten, eller centrerad i nederkant.

Kommentar: Då utrymme finns som i dessa exempel, används med fördel friyta med ett helt ”X” runt logotypen.